9 מאמרים בקטגוריה מס ערך מוסף

[הוסף למועדפים]

על מי חל דיווח מפורט למע"מ

פורסם בתאריך: 25/02/2014   מאת: גרשוני אהובה, יועצת מס מוסמכת

תיקון 42 לחוק מע"מ, אשר מיטיב ומסייע לבעלי עסקים מסויימים

פורסם בתאריך: 01/05/2012   מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת

מי חייב בדוח המקוון החל מ- 1.1.2012

פורסם בתאריך: 02/01/2012   מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת

המקצועות/עיסוקים המחייבים להיות עוסק מורשה במע"מ.

פורסם בתאריך: 03/10/2011   מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת

דחיית מועד הדיווח השנתי למע"מ של עוסקים הרשומים באיחוד עוסקים

פורסם בתאריך: 24/04/2010   מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת

נוהל סגירת תיק במע"מ

פורסם בתאריך: 28/08/2009   מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת

דיווח עוסק פטור על עסקאותיו

פורסם בתאריך: 31/03/2009   מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת

מה כדאי לפתוח? עוסק פטור או מורשה?

פורסם בתאריך: 04/10/2008   מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת

עוסק מורשה על מה תוכל לקבל החזרים בעסק

פורסם בתאריך: 30/09/2008   מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת