על מי חל דיווח מפורט למע"מ

פורסם בתאריך: 25/02/2014  מאת: גרשוני אהובה, יועצת מס מוסמכת
     על מי חל דיווח מפורט למע"מ

חובת הדיווח המפורט כדלקמן:
לחודשים ינואר ופברואר 2014 - ממחזור מעל 2,500,000 ש"ח.


החל ממרץ שנת 2014:
1. לחברות - ממחזור של 2,000,000 ש"ח.
2. לעצמאיים - ממחזור של 2,500,00 ש"ח.


בשנת 2015:
1. לחברות - ממחזור של 1,500,000 ש"ח.
2. לעצמאיים - ממחזור של 2,500,000 ש"ח.