לא כל עוסק בעל תיק חייב בתשלום לביטוח לאומי

פורסם בתאריך: 27/03/2014  מאת: גרשוני אהובה, יועצת מס מוסמכת
     לא כל עוסק בעל תיק חייב בתשלום לביטוח לאומי


לא כל מי שפותח תיק נחשב לעצמאי בביטוח לאומי ולכן לא בהכרח שתצטרך לשלם לביטוח לאומי מכח היותך עוסק.


חוק הביטוח הלאומי רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה נמנה עם אחד מאלה:
- מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
- מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
- מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.


עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולענין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.