שאלות תשובות בנושאים שונים שאלות תשובות בנושאים שונים

62 שאלות תשובות באתר
איזה הטבת מס בנקאית הגימלאי/ת מקבל/ת ?
הטבות המס לגמלאים ניתנים בתנאי שהגיע הנישום לגיל פרישת חובה או לגיל פרישה:
גיל פרישה חובה: אישה או גבר 67.
גיל פרישה:גבר 67 ואישה 62.
א. החזר מס אוטומטי לגמלאים
במסגרת הטבה זו ניתן ניכוי ממס על הכנסות מריבית בגין פיקדון בתאגיד בנקאי או תוכנית חיסכון בלבד. הטבה זו ניתנת לגמלאים, במידה וביום 1.1.2003 מלאו לאחד מבני הזוג 55 שנה, וכן שבשנת המס הרלוונטית הגיע אחד מבני הזוג לגיל פרישת חובה. סכום הניכוי הוא 9,840 ש"ח (נכון לשנת 2014). אם אחד מבני הזוג כאמור הגיע לגיל פרישת חובה, או 16,560 ש"ח במידה ושני בני הזוג הגיעו לגיל פרישת חובה ובלבד שביום 1.1.2002 מלאו לשני בני הזוג 55 שנה.
רשות המסים עורכת את חישוב הפטור ומודיע לבנק ממנו נוכה המס על סכום
המס שיש להחזיר לך לאור הפטור המגיע לך בסעיף זה. כך שהחזר המס נעשה באופן
אוטומטי ושוטף לחשבון שלך, ממנו נוכה המס, ללא כל צורך בהגשת בקשה. אם אינך
מעוניין/נת בהחזר אוטומטי, עליך להגיש בקשה להחזר מס באמצעות הגשת דו"ח לפקיד
השומה.
ב. פטור על הכנסות מריבית לגמלאים שהכנסתם, מקצבה או ממקור אחר נמוכה.
שגיתי במילוי טופס הדיווח למע"מ באינטרנט, מה אני עושה?
תצטרך למלא שובר/דוח מתקן למע"מ ולהגיש לסניפך.
במידה ואני רוצה לדעת כמה יתרת חוב או זכות יש לי במע"מ או מס הכנסה, לאן פונים?
פונים למחלקת הגביה בסניף מע"מ או מס הכנסה באזור מגורייך או עיסוקך.
האם הוצאות אירוח מוכרות במע"מ?
לפי תקנה 16 לתקנות מע"מ, מס תשומות הקשור בהוצאות אירוח אינו ניתן לניכוי.
לעומת זאת, מע"מ בגין הוצאות אירוח אדם מחו"ל כן יוכרו, במידה ומדובר בפעילות עסקית.
כמה מכס משלמים על סחורה הנקנית מחו"ל באמצעות האינטרנט?
1. כל טובין, חוץ ממוצרי טבק, משקאות משכרים וכהל, פטורים ממכס וממע"מ, בתנאי שמחירם אינו גבוה מ-50 דולר. אם עולה על 50 דולר, יחוייב במע"מ, גם אם יש פטור ממכס על אותו יבוא טובין.
2. מוצרי הלבשה, הנעלה וספרים, פטורים ממכס וממע"מ, בתנאי שמחירם אינו עולה על 75 דולר. ותנאי נוסף, שהם נשלחים כחבילות שי (משלוח מתנה על ידי חברים או בני משפחה).

הערה: המע"מ מחושב לאחר היטל המכס.


האם ניתן לקבל החזר מע"מ על קבלה, מסמך פוליסת ביטוח וכד'?
לא.
ניתן לקבל החזר מע"מ, רק אם יש בידיך חשבונית מס שהוצאה כחוק.
האם חל מע"מ על דירה המושכרת לצורך מגורים?
אדם פרטי המשכיר דירת מגורים לאדם פרטי אחר לצורך מגורים, לא חל מע"מ.
אם הדירה מושכרת לצורך עסקי, לדוגמא, חנות, יש לחייב במע"מ.
אני גר ביישוב פיתוי, כיצד אני מזדכה במס?
1. קודם כל, תבדוק בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך" של מס הכנסה אם באזור שלך מגיעה הנחה או זיכוי באותה השנה.
2. במידה וכן, תפנה לעירייה או למועצה לקבלת אישור בדבר תושבות במקום טופס 1312 א'.
איך אני יכול להכיר בהוצאות שכירות עסקית אם אני שוכר מקום מאדם פרטי?
בהחלט אפשר לקבל החזר הוצאה על שכר דירה.
התהליך הוא כזה:
אתה מבקש אישור מהמשכיר שאתה יכול להשתמש בדירה לצורך עסקי.
דבר שני, אתה מבקש ממנו אישור מניכוי במקור/פטור. אם אין לו אישור את החייב לנכות ממנו 35% מס ולהעביר למס הכנסה.
דבר שלישי וחשוב לעניין מע"מ- אתה יכול להוציא במקום המשכיר "חשבונית עצמית", ז"א אתה מקזז ומשלם מע"מ באותו הסכום (ככה שסכום המע"מ מתקזז, זה רק לצורך הדיווח) וכך תוכל להכיר בהוצאות שכר הדירה.
אם יש לך עסק בבית, תוכל להכיר בהוצאות באופן יחסי- 1/3 או 1/4 מההוצאה.
אם יש לך עסק לא בבית, אלא אתה שוכר בחוץ נכס למטרה עסקית, תוכל להכיר ב-100% מההוצאה.
כיצד אני יכול לקבל החזר מס כתוצאה מהפקדה לקרן השתלמות?
כשכיר- אתה לא מקבל ניכוי/הטבת מס אלא רק חיסכון.
כעצמאי- אתה בהחלט יכול לקבל הטבת מס אם תפקיד 7% מהכנסתך החייבת (רווח) או עד תקרה של 243,000 ש"ח ע"פ הנמוך מביניהם.
האם יקחו לי 50% מס אם אעבוד בעוד מקום עבודה?
אתה מתכוון לתיאום מס.
היום אחוז המס השולי המירבי הוא 45% ולא 50%.
במידה ואתה עובד במקום עבודה נוסף ולא עשית תיאום מס, תצטרך לשלם במקום העבודה השני 45% מס, אבל, בסוף שנה תוכל להגיש דוח להחזר ולקבל את תשלום מס הכנסה ששילמת ביתר חזרה.
אני חושש לפתוח תיק מכיוון שהבנתי שאף פעם אי אפשר יהיה לסגור אותו
ההיפך הוא הנכון.
בכל עת תוכל לסגור תיק בכל הרשויות במע"מ, במס הכנסה ובביטוח לאומי.
מהו עוסק זעיר?
משנת 2003 כבר אין עוסק זעיר.
ניתן לפתוח עוסק פטור או עוסק מורשה.
אני עובד אצל מעסיק שלא רוצה להפריש לי ביטוח מנהלים בזמן שירותיי במילואים. מה החוק אומר?
ע"פ סעיף 283 לחוק הביטוח הלאומי, גם אתה וגם מעבידך עליכם להמשיך ולהפריש גם בתקופת המילואים לקרנות שהאתה העובד חבר בהן, כאילו לא שירתת במילואים בתקופה זו והמשכת לעבוד.
אני לא עובד ומשרת במילואים. כיצד מחושב לי שכר ליום מילואים?
התגמול המזערי ליום 166.65 ש"ח ליום (נכון לחודש אוגוסט 2008).
אני מצמיד רכב לעובד. בזמן שירותיו במילואים הרכב אצלו, הרי ביטוח לאומי משלם תגמול גם עבור הרכב, האם אני צריך לשלם סכום זה לעובד?
לא, העובד מקבל תמורה בשווי הרכב בזה שהרכב אצלו גם בתקופת המילואים ולכן אתה רשאי להשאיר אצלך את הסכום שקיבלת מהמוסד לביטוח לאומי בגין שווי הרכב הצמוד (שגובהו נקבע לפי סוג הרכב, למשל 1,570 ש"ח לחודש לרכב מקבוצת מחיר 2).אני סוכן שמקבל בונוסים מהעבודה, האם בעבור חודש מילואים על המעסיק לשלם לי גם בונוס ממוצע, או רק את שכר היסוד?
בחישוב תגמול המילואים, ביטוח לאומי מתייחס לתקופת שלושת החודשים שלפני החודש שהתחלת מילואים.
המשכורת כוללת את הבונוסים ששולמו לך ולכן המעביד חייב לשלם לך גם את ממוצע הבונוסים.
בתור אם מאמצת, מהן זכויותיי ?
להורים מאמצים ניתנות זכויות אחדות הדומות ביסודן לאלה של הורים ביולוגיים.
הזכות לחופשת לידה ולחופשה ללא תשלום שלאחר חופשת לידה נתונה לאם המאמצת או לאב המאמץ (רק לאחד מהם לפי בחירתם), כאשר גיל הילד המאומץ אינו עולה על עשר שנים.
אלד מההורים המאמצים רשאי להתפטר, כאשר גיל הילד המאומץ עד גיל 13 שנים.
אני אחרי לידה ואיני מניקה. האם אני זכאית להיעדרות מהעבודה של "שעת הנקה?
אם עבדת במשרה מלאה, את רשאית לקבל "שעת הנקה" (ז"א להיעדר שעה ביום) גם אינך מניקה בפועל. הזכאות היא למשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה.
אם לא ניצלת זאת, לא תקבלי תשלום נוסף ממעבידך בשל כך.
מהי תקופת העבודה המזכה בדמי לידה?
לדמי-לידה בעד תקופה של 14 שבועות זכאית יולדת המקיימת לפחות אחד משני התנאים הבאים:
1. שולמו בעדה דמי ביטוח במשך 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום היציאה לחופשת לידה.
2. שולמו בעדה דמי ביטוח במשך 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום היציאה לחופשת לידה.

לדמי-לידה בעד תקופה של 7 שבועות זכאית יולדת ששולמו בעדה דמי ביטוח במשך 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הזכאות הראשון.
אשתי נפטרה באוגוסט 2009, האם אני זכאי לנקודות זיכוי למשפחה חד הורית? אם כן מאיזו תקופה?
כן, אתה זכאי מתחילת שנת 2009 .
משיקולי מס יש לבדוק האם כדאי לך לקבל את נקודות הזיכוי ב-2009 או רק מ-2010.
אנו נשואים ורוצים להתגרש ולגור יחד בכדי לקבל הטבות הורה יחיד, האם כדאי להתגרש בשביל זה?
מבחינת חוק משפחות חד הוריות אתם נחשבים לידועים בציבור ולכן לא תהיו זכאים להטבה, אבל מבחינת מס הכנסה כל אחד מכם יהיה זכאי לנקודת זיכוי בגין היותכם הורה יחיד.
תקחו בחשבון שאם פקיד השומה יקלוט ויחקור הוא עלול לשלול לכם את הטבת המס במידה ויקבע שיצרתם פיקציה, ז"א עסקה מלאכותית לשם קבלת הטבות במס.
הבנתי שגבר הורה יחיד יכול לקבל נקודות זיכוי, האם זה נכון?
במידה והילדים נמצאים אצלו, הגבר יקבל 1 נקודת זיכוי בגין היותו הורה יחיד ובנוסף 1 נקודת זיכוי עבור כל ילד(בגין ילד בשנתו הראשונה ובשנה שמלאו לו 18 יקבל רק חצי נקודת זיכוי באותה השנה).
אם אני תושב ישראל שנוסע לחו"ל לכמה חודשים האם אני חייב לשלם מס בריאות?
מינואר 2009 כל תושב ישראל השוהה בחו"ל, חייב לשלם מס בריאות בסך 92 ש"ח לחודש, גם אם הוא משלם בחו"ל.
אני שכירה שרוצה לבצע מכירה חד פעמית, כיצד אני יכולה להוציא חשבונית מס אם אין לי תיקים ברשויות?
את יכולה לפנות למע"מ ולדווח על העסקה באמצעות טופס דיווח עסקת אקראי.
מספר הטופס הוא 8356.
טעיתי בדיווח האחרון למע"מ , גיליתי שלא דיווחתי על כל ההכנסות שלי. מה אני עושה?
יש למלא דוח "מתקן" למע"מ (שובר בצבע כחול).
בדוח "המתקן" הנך רושם את סכום העסקאות שאמורות להיות, את הפרש המע"מ שנוצר מהתיקון ניתן לשלם באמצעות שובר לתשלום (שובר נוסף של מע"מ) בבנק.
יש לי רכב משנת 2004 האם חישוב שווי השימוש הליניארי יחול גם על הרכב שלי?
לא, שיטת החישוב החדש שהוא חישוב שווי שימוש ליניארי יחול רק על כלי רכב חדשים שירשמו מתחילת שנת 2010.
עליתי לפני 5 שנים לארץ בתור עולה חדש. האם מגיע לי עדיין הטבות במס בתלוש השכר?
עולה חדש זכאי לנקודות זיכוי (הטבות במס) עד ל-3.5 שנים מיום עלייתו ארצה.
מדובר בכל יחיד כולל עצמאי ושכיר.
כיצד מס הכנסה יודע לאיזה חשבון בנק להעביר את הכסף אם אני עושה החזר מס?
יש לצרף צילום שיק לדו"ח שאתה מגיש ובנוסף יש מקום בדו"ח לרשום את פרטי החשבון.
אילו הטבות במס אפשר לקבל בתור סטודנט?
אפשר לקבל הנחות מריבית בתנאי שאין לסטודנט הכנסות אחרות.
אני מעסיק עובד נקיון קבוע, האם אני צריך לדווח או לשלם לביטוח לאומי?
כן, העובד נקרא עובד "משק בית" ואתה צריך לפתוח תיק ניכויים בביטוח לאומי,
לדווח ולשלם.
מתי מגישים טופס 6111 לעסק?
אם מחזור הכנסותייך מסכום של 300,000 ש"ח כולל מע"מ חייבים לצרף טופס 6111 בדוח השנתי.
האם הוצאות ארוחות במסעדה לעסק מוכרות במס?
לא.
הוצאות אלו לא מוכרות, אלא אם כן, הזמנת אורח מחו"ל למסעדה לצורך עסקי ואז יש לצרף קבלות מהמסעדה ולרשום פרטי האורח, כמו: מס' דרכון, שמו ושם מדינתו.
יש לי עסק ואני רוצה לדעת איזה כיבוד אני יכול לקנות שיוכר לי במס
הוצאות הכיבוד שיוכרו לך הן הוצאות "כיבוד קל"- שתיה קרה או חמה, עוגיות וכד'.
מדובר בהוצאות כיבוד שאתה מכבד את האורח שלך במקום העסק לצורך עסקי.

ההוצאה אינה מוכרת במלואה, רק 80% מהוצאת ה"כיבוד קל" מוכר לך.
האם הפקדה לקרן השתלמות מזכה אותי במס?
דבר ראשון, מדובר בניכוי ולא בזיכוי.
אם אתה שכיר והמעביד שלך מפריש לך לקרן השתלמות, אינך זכאי להטבה במס.
אם אתה שכיר או עצמאי שמפקיד במעמד עצמאי אתה זכאי להטבה במס.
אם נתתי לבת זוגתי שידועה בציבור דירה במתנה. האם אני חייב במס?
אם גרתם לפחות שנה בדירה שאתה מעביר לה ושניכם אינכם נשואים לאחרים ואתם בני זוג רגילים, ז"א לא מאותו המין, העברתה של הדירה תהיה פטורה ממס.
מה כדאי לי לפתוח עוסק פטור או זעיר? הכנסותיי מגיעות ל- 50,000 ש"ח בשנה.
מתחילת שנת 2003 אין כבר עוסק זעיר, מה שנותר לך לפתוח זה עוסק פטור.
אני עובדת שכירה ויודעת שהמעסיק שלי הוריד לי מהתלוש ביטוח לאומי ולא העביר תשלום בזמן. האם אני מבוטחת?
זכויותייך לא יפגעו בתור שכירה ותהי מבוטחת.
מה מינימום תשלום לביטוח לאומי למי שלא עובד?
מי שאין לו הכנסות ואינו עובד ישלם מינימום 147 ש"ח למוסד.
מה דין קטין בן 17.5 שרוצה לפתוח עסק? האם צריך לפתוח תיק?
כן, גם קטין מתחת לגיל 18 חייב לפתוח תיקים ברשויות: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
אני רוצה להוסיף שלנישום מתחת לגיל 18 יש את ההטבות הבאות:
1. במס הכנסה- משלם רגיל מיסים כמו בוגר, אבל מקבל 1 נקודת זיכוי .
בנוסף, עד הכנסה מסויימת פטור מהגשת דוח שנתי.
2. בביטוח לאומי- פטור מתשלום.
האם אפשר למשוך קרן השתלמות לאחר 3 שנים למטרת אבטלה?
משיכה מקרן השתלמות לאחר 3 שנים ניתן למשוך רק למטרת השתלמות ובסכום של עלות ההשתלמות.
אם משכת להשתלמות מעל סכום עלות ההשתלמות(תחוייב במס על החלק העודף) ואם משכת לא למטרת השתלמות , תחוייב במס על כל סכום המשיכה.
שיעור המס: רק על החלק של הקרן הפרשת המעביד תחוייב במס שולי(כמו שכר עבודה) ועל הרווחים תחוייב במס בשיעור של 20%.
מורה שכיר שרוצה להיות עצמאי, האם לפתוח עוסק מורשה או פטור ?
הרי ברור שעד 70,000 בערך בשנה אתה יכול להיות עוסק פטור, אבל
מי שמתעסק בהוראה ויש לו יותר מ-5 תלמידים, חייב לפתוח עוסק מורשה.
אם פחות מ-5 תלמידים, אפשר פטור, בתנאי שלא תעלה על תקרה של 70,000 ש"ח בערך בשנה.
אם אתה מורה בבי"ס אז אולי עדיף מורשה כי בית הספר ייתכן ולא ירצה לעבוד איתך בלי חשבונית מס.
כידוע לך, חשבונית מס יכול להוציא רק עוסק מורשה.
עוד משהו חשוב:
אם אתה עדיין רוצה להחשב עוסק מורשה ובסוף שנה מע"מ יראו שעשית פחות מ-70,000 ש"ח מחזור,
הם יכולים להפוך אותך לפטור בשנה שלאחר מכך, אז כדי למנוע זאת,
עדיף לך לפתוח מורשה בסטטוס של מקצוע חופשי ואז הם לא יהפכו אותך לפטור.
תוכל להשאר מורשה למרות שמחזור הכנסותייך יהיה פחות מהתקרה.
אני עובדת קבועה במשרה מלאה וחודשית בחברה. כמה ימי חופשה מגיעים לי ?
עד השנה הרביעית מגיעים לך 10 ימי חופש בשנה במידה ואת עובדת 5 ימים בשבוע.
אם את עובדת 6 ימים בשבוע, אז מגיעים לך 12 ימים בשנה.
אני שכירה ונאמר לי שאני צריכה להפקיד לקרן השתלמות לפני סוף השנה כדי שאקבל זיכוי במס. האם זה נכון?
לא נכון.
שכיר שמפקיד לקרן השתלמות לא מקבל שום ניכוי או זיכוי במס.
רק עצמאי שמפקיד מקבל את הטבת הניכוי.
בזמן חופשת הלידה אסור לי לעבוד וגם להוציא קבלות, מה קורה אם אני אקבל בזמן חופשת הלידה הכנסות על עבודה שעשיתי לפני הלידה, מבחינת הוצאת קבלה?
אין מניעה לגבות את הכספים ואת יכולה להוציא קבלות, הרי ברור שיש חובות לפני הלידה.
האם תשלום לביטוח לאומי מוכר כהוצאה בספרים?
רק 52% מהתשלום השנתי (לא כולל מס בריאות)מוכר כהוצאה באותה שנה.
יש לשלם עד ה-31.12 כדי שההוצאה תותר באותה השנה.
בהצהרת הון- 1. האם את הדירה רושמים לפי שווי או עלות? 2. אם קיבלתי במתנה ציוד ולא רכשתי מכספי, כיצד לרשום בהצהרה?
1. את הדירה יש לרשום לפי העלות שנרכשה.
2 יש לרשום בתכולת הבית רק את שם הציוד בעלות אפס.
אני עובד בשני מקומות עבודה ומשלם בשתיהן מס גבוה מאוד שמגיע כמעט ל-50%, מדוע?
עבודה בשתי עבודות במקביל גורמת לניכוי מס מקסימלי, כלומר 47%, כאשר מילאת בטופס 101 אצל שני המעסיקים שיש לך הכנסה נוספת.
מה שאתה צריך לעשות זה, למלא בטופס 101 בעבודה המשנית שיש לך הכנסות נוספות ובטופס של מקום של מקום העבודה העיקרי תמלא שאין לך הכנסות נוספות וכך לא תשלם כל כך הרבה מס.
בגלל ששילמת 47%, בסוף השנה תעשה החזר מס.
מה היא הדרך הנכונה למילוי טופס 101 כשאני מועסק בשני מקומות עבודה?
במקום עבודה העיקרי, בטופס 101 רשום שאין לך הכנסה נוספת ובטופס אצל המעסיק המשני, רשום שיש לך עבודה נוספת.
יש מעסיקים שאינם רוצים לעשות את תיאום המס אצלם ולכן במקרה שכזה, תצטרך לעשות תיאום מס אתה לבד במס הכנסה.
אני עצמאי והגשתי דוח למס הכנסה, מגיע לי החזר. תוך כמה זמן עורך כל הטיפול?
מכיוון שאתה חייב בהגשת דוחות, מ"ה יטפל לך בדוח בתוך 3 חודשים מיום הגשת הדוח.
עבדתי 10 חד' ויצאתי לחופשת לידה והמשכתי חופשה ללא תשלום, האם אני זכאית לקבל דמי הבראה כשחזרתי?
דמי הבראה מקבלים לאחר וותק של שנת עבודה.
חופשת לידה ע"פ חוק היא 14 שבועות ואם יצאת לחופשה ללא תשלום, הרי שבגין התקופה של החופשה ללא תשלום לא מגיע לך דמי הבראה.
חופשת הלידה כן נכנסת במניין חישוב דמי ההבראה. לכן, כשחזרת לעבודה הינך זכאית לדמי הבראה רק לתקופה של 10 חד'+14 שבועות.

עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה, כיצד מחושבים תשלומי ימי המחלה לעובד?
על היום הראשון= אין תשלום.
יום 2-3 = 37.5% משכר יום רגיל.
יום 4 ואילך = 75% משכר יום רגיל.
ניתן לצבור עד 90 ימי מחלה.
למה שהמעסיק יעדיף פרילאנס לעומת שכיר? ומהם חובותיו כלפי הפרילאנסר?
עובד, מהווה כמעט תמיד את ההוצאה הגדולה ביותר שיש בעסק. בנוסף לשכר, יש למעביד שורה ארוכה של מחוייבויות והתחייבויות. המעסיק אומר לעצמו: " אני אפטור את עצמי מכל המחוייבויות, התנאים והמגבלות הכרוכות ביחסי עובד מעביד."
בהתקשרות עם פרילאנסר היתרונות למעביד הם: יש עבודה, אני משלם. אין עבודה, אין תשלום.
התשלום מוגדר וידוע מראש ואין חובות ו/או התחייבויות (למשל: דמי מחלה).
מערכת היחסים היא כזו שאין על המעסיק שום מגבלות בהפסקת עבודתו של קבלן משנה- לא צריך לתת הודעה מראש ואין פיצויי פיטורין.
המעסיק צריך לזכור שבמקרים מסויימים, בית המשפט יכול גם לפסוק לטובתו של הפריאלנס ולהוכיח שכן קיימים יחסי עובד מעביד ואז יהיה המעסיק חייב לשלם פיצוי פיטורין וזכויות נוספות.
אני עובד בשתי עבודות ואמרו לי שאם השכר שלי נמוך ומתחת ל-2,500 ש"ח, איני צריך לעשות תיאום מס, האם זה נכון?
ברגע שאדם עובד ביותר מעבודה אחת הוא חייב לבצע תיאום מס במס הכנסה.
יתכן שתאום המס יקבע שאתה לא חייב לשלם מס על ההכנסה, אבל בכל זאת אתה חייב ללכת למס הכנסה ולעשות תיאום מס.אם אני מאחר בדיווח דוח מע"מ כמה קנס אקבל?
מיולי 2007 סכום הקנס הוא  193 ש"ח לכל שבועיים או חלק מהם. 
אם אני שכיר ויש לי עוזרת בית, האם אני חייב בתשלום ביטוח לאומי?
ברור, אתה חייב לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי ולשלם עבורה דמי ביטוח.
אני מקבל חשבונית מחברת הליסינג בגין השכרת רכב ותשלומים נוספים. האם אני זכאי להחזר מע"מ?
יש לעשות הפרדה בהוצאות.
על הטיפולים ועל הדלק אתה מזדכה על 2/3 מע"מ.
על החיוב בגין ההשכרה - המע"מ אינו מוכר..

אלו זכויות אני צריך לקבל מהמעביד ברגע שפיטר אותי?
אם עבדת מעל שנה- מעבידך חייב לתת לך פיצויים(למעט התרשלות או מעילה וכד')
בנוסף, מעל וותק של שנה מגיע לך הפרשי דמי ההבראה.
גם את פדיון החופש שלא ניצלת אתה זכאי לקבל בכסף.
אם אדם משכיר יותר מדירה אחת, אז את הפטור ממס נותנים על כל דירה בנפרד או שסוכמים את ההכנסה?
פטור על השכרת דירת מגורים היא על כל הדירות ביחד, נאמר, שלך, של אשתך ושלך ילדיך עד גיל 19.
אם שכר הדירה עלה על התקרה שהיא 4,320 ש"ח (בשנת 2008)
יש לבדוק את שלוש חלופות המיסוי ולבחור בחלופה הזולה ביותר.
לשם כך, הנך צריך לקבל יעוץ פרטני ואישי.
שמעתי שאם אני תורם אז יש לי זיכוי במס, האם נכון?
כדי שתקבל זיכוי במס אתה צריך :
1. לתרום מעל 380 ש"ח בשנה.
2. לתרום למוסד ציבורי.
3. שעל הקבלה של המוסד יהיה כתוב מוכר לפי סעיף 46א'
כדי להיות עוסק פטור, כמה אני צריך להרוויח בחודש?
מה שקובע הוא מחזור ההכנסות ולא הרווח
אתה צריך שיהיו לך הכנסות עד 67,555 ש"ח בשנה(תקרה נכון לשנת 2008)
במידה ועברת את גובה מחזור זה הינך חייב להפוך לעוסק מורשה.
האם מגיע נקודות זיכוי לגרוש שמשלם מזונות? ואם איני מקבל בתלוש מה לעשות?
מגיע נקודת זיכוי אחת. תיתן למעסיק אישור -הוכחה שהנך משלם מזונות
ואז תקבל את 1 נקודת הזיכוי בכל חודש בתלוש.
כדי לקבל  את הזיכוי רטרואקטיבי מ-2007 ואחורה תצטרך להגיש דוחות להחזר מס עד 6 שנים .