שינוי לרעה בזיכוי הניתן לבעלי תואר אקדמאי

פורסם בתאריך: 25/02/2014  מאת: גרשוני אהובה, יועצת מס מוסמכת
     שינוי לרעה בזיכוי הניתן לבעלי תואר אקדמאי

נקודות זיכוי למסיימי תואר אקדמאי לאחר החלטת האוצר:
כידוע לכולם, בהתחלה הוחלט לבטל לחלוטין את נקודות הזיכוי, אך לאחר דיונים עם וועדת הכספים אישרו שההטבה לא תבוטל, אך תתקצר.
להלן השינויים:
1. מי שסיים תואר ראשון, יקבל 1 נקודת זיכוי לשנה אחת בלבד. (לפני השינוי- הזיכוי ניתן עד ל-3 שנים).
2. מי שסיים תואר שני, יקבל חצי נקודת זיכוי לשנה אחת בלבד. (לפני השינוי- הזיכוי ניתן עד ל-2 שנים).