מדרגות מס רכישה לשנת 2014

פורסם בתאריך: 26/02/2014  מאת: גרשוני אהובה, יועצת מס מוסמכת
     מדרגות מס רכישה לשנת 2014

מדרגות מס רכישה – לדירה יחידה לתושב ישראל
עד 1,517,210 ₪ - 0%
1,517,210 ₪ - 1,799,605 ₪ – 3.5%
1,799,605 ₪ - 4,642,750 ₪ – 5%
4,642,750 ₪ - 15,475,835 ₪ – 8%
מעל 15,475,835 ₪ – 10%


מדרגות מס רכישה – לדירה נוספת (דירה שאינה יחידה) עד ל-31/12/2014:
עד 1,123,910 ₪ -  5%
1,123,910 ₪ - 3,371,710 ₪ - 6%
3,371,710 ₪ - 4,642,750 ₪ – 7%


מדרגות מס רכישה לעולה מיום 16/1/2014 ועד ל- 15/1/2015:
זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה בתקנה, להקלה במס רכישה בעת רכישת בית מגורים/עסק וזאת לתקופה המתחילה בשנה לפני עלייתו לישראל ומסתיימת לאחר 7 שנים שלאחר עלייתו, לפי השיעורים שלהלן:
עד 1,644,310 ₪ - 0.5%
מעל 1,644,310 ₪ -  5%