חוק פנסית חובה וקרן השתלמות לעצמאיים

פורסם בתאריך: 26/12/2017  מאת: גרשוני אהובה, יועצת מס מוסמכת
     חוק פנסית חובה וקרן השתלמות לעצמאיים

בשנים האחרונות נכנסו לתוקף מספר רפורמות משמעותיות בתחום הפנסיה. אחריותך כעמית עצמאי להכיר וליישם את הנחיות, אחרת תהיה חשוף לקנסות. להלן סקירה קצרה של ההנחיות החדשות .
חוק פנסיה חובה לעצמאיים נכנס לתוקף בינואר 2017 והוא מחייב כל עצמאי להפקיד לפנסיה :
הפקדות - כל עצמאי בין הגלאים 21 ל- 60 (גיל פרישה מוקדמת), יפקיד לקופת גמל לקצבה מינימום:
•על חלק ההכנסה החייבת שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק (4,837 ₪) יפקיד  4.45%= 215 ₪.
•על חלק ההכנסה החייבת שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק (4,837 ₪) ואינו עולה על השכר הממוצע במשק (9,673 ₪ נכון ל-2017) יפקיד 12.55%= 607 ₪.
•לצורך מיצוי הטבות המס מומלץ לעצמאי להפקיד 16% מהכנסתו לפני מס ועד 34,056 ₪ בשנה.
חריגים שלא חייבים להפקיד – עצמאי שבמועד תחילת החוק היה מעל גיל 55 (כלומר כל מי שנולד לפני ה-31 בדצמבר 1961). כמו כן עצמאי שפתח עסק לא חייב בהפקדה בחצי השנה הראשונה לפתיחתו. עצמאי שהכנסתו לפני מס נמוכה משכר המינימום לא יקבל קנס במידה ולא יפקיד לפנסיה.
מענק לסגירת העסק - מהסכום שמפקיד עצמאי לקופת גמל לקצבה, בשנת מס, ייוחס 33% (כולל מצבירות שנצברו עד כה בקופות) למרכיב חיסכון לסגירת העסק (ומקסימום 12,200 ₪ לכל שנת הפקדה).
קנסות לעצמאי שלא מפקיד באופן מלא על פי הכנסתו (בשומה) - עצמאי שהכנסתו מעל לשכר המינימום, ושלא הפקיד בשנת המס תשלומים מלאים יקבל קנס בגובה 500 ₪.
אז איך עושים את זה ? החיסכון מוכר בשלושה מוצרים : קרן פנסיה, ביטוח מנהלים (תגמולים לעצמאיים) וקופת גמל. לכל אחד מהם יש מאפיינים שונים, יתרונות וחסרונות. חשוב להתייעץ עם בעל רישיון לבחירת המוצר המתאים ומאפייניו.
קרנות השתלמות
עצמאי יוכל להפקיד לקרן השתלמות סכום מקסימאלי של 11,170 ₪ לצורך קבלת אישור ההפקדה כהוצאה. אולם מומלץ להפקיד סכום של 18,240 ₪ המוכר כולו לפטור על מס רווחי הון.


 


נתונים אלו מהווים תמצית בלבד ואינם מהווים תחליף ליעוץ אישי.
משרדי ישמח לעמוד לרשותך בכל שאלה נוספת, לפרטים:
גרשוני אהובה, יועצת מס מוסמכת - א.ג. פתרונות פיננסים
טלפון: 054-2040602
מייל: Ahuva.taxc@gmail.com
הדף בפייסבוק: http://goo.gl/GT0YY