פעולות מיסויות שכדאי לבצע עד סוף שנת 2015

פורסם בתאריך: 27/12/2015  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     פעולות מיסויות שכדאי לבצע עד סוף שנת 2015

שנת המס 2015 מגיעה לסיומה, להלן רשימת המטלות שבעלי/ות עסקים צריכים לבצע בימים אלו, הפעולות יזכו אותכם במיסים => חיסכון בהרבה מאוד כסף:


פעולות לחיסכון בעלויות מס הכנסה וביטוח לאומי:
1. לשקול הגדלת/הקדמת הוצאות.
2. לשקול דחיית/הקדמת הכנסות.
3. להספיק להפקיד הפרשות סוציאליות לקופות גמל, קצבה, קרן השתלמות ואובדן כושר עבודה עד לפני תום שנת המס על מנת להזדכות במס ב-2015:


עצמאים
לקופת גמל לקצבה


לצורך ניכוי - הפרשה בגובה 11% מההכנסה עד תקרה חודשית של 17,400 ₪ או 208,800 לשנה
סכום הפרשה מרבי לשנה – 22,968 ₪ .
לצורך זיכוי - הפרשה בגובה 5% מההכנסה עד תקרה חודשית של 17,400 ₪ או 208,800 לשנה
סכום הפרשה מרבי לשנה – 10,440 ₪ .
סכום הפרשה מרבי מצטבר לעניין ניכוי וזיכוי עומד על שיעור של 16% מההכנסה על פי תקרות ההכנסה שנקבעו.


לקרן השתלמות- ניתן להפריש 7% מההכנסה עד לתקרה של 263,000 ₪ לשנה.
מסכום ההפרשה יופחתו לעניין הניכוי 2.5% מההכנסה.


לאובדן כושר עבודה- ניתן להפריש לצורך ביטוח אובדן כושר עבודה 3.5% מההכנסה עד תקרה של 37,040 ₪ לחודש – סכום זה יוכר כהוצאה לצרכי מס.
סכום ההפרשה המרבי לשנה הינו 15,556 ₪.


4. בדיקת חבות המס במס הכנסה ובביטוח לאומי עוד השנה ולהשלים אם יש צורך, פעולה זו תחסוך לכם ריבית והפרשי הצמדה.
תשלומי הפרשי ביטוח לאומי השנה יוכרו כהוצאה ב-52% (ללא מס בריאות). המשמעות = >חיסכון במיסים.
5. שוק ההון - לשקול לממש (למכור) ניירות ערך ומניות בהפסדים לפני תום השנה.
6. למי שיש הכנסות משכירות למגורים ובחר במסלול 10% מס, יש לשלם עד סוף 31/1/2016.


 מטלות לעצמאיים שיש להכין:


1. רישום מד אוץ (קילומטראז') רכבים ב-31/12/15, מהווה תנאי להכרה בהוצאות הרכב.
2. רשימת כלי רכב ששימשו את העסק /נרכשו/נמכרו . הרשימה תכלול סוג הרכב, שנת ייצור, מס' רכב, תאריך רכישה/מכירה ועלות רכישה/מחיר מכירה.
3. למי שיש מלאי - יש לערוך ספירת מלאי ל-31/12/15 (מפקד מצאי) ולשלוח למשרדי את העתק רשימת המלאי (כמותXעלות ללא מע"מ).
4. רשימת יתרות חייבים וזכאים (למי שמנהל הנהלת חשבונות חד צידית) ל-31/12/15.
5. ספירת היתרות בקופת העסק של מזומנים ושיקים נכון לסוף יום 31/12/2014 (שטרם הופקדו לחשבון הבנק) בצרוף רשימת השיקים שבקופת העסק בציון סכום ותאריך פרעון רשום ולשלוח העתק למשרדי.
6. רשימת שיקים שלא כובדו (שיקים "חוזרים") נכון ליום 31/12/2015, כולל שיקים שנמסרו לטיפול משפטי\הוצל"פ ולשלוח העתק למשרד.
7. חייבים עסקיים בעסק - יש לדאוג לקבל אישורי חובות אבודים לצורך הכרה בהוצאה.
8. מילוי טופס 101 חדש לעובדים ב-1/1/16.
9. לפני תחילת השנה, לבדוק אילו הוראות ניהול ספרים חלות על העסק.
10. בדיקת חובת ניכוי מס במקור מתשלומים החל מ-1/1/16.
11. בדיקת חיוב בדיווח בדוח מקוון למע"מ בשנת 2016.
12. אבקש לעדכן את משרדי על שינויים במצב המשפחתי (ילדים, נישואין, גירושין), כתובת, מס' הטלפון, מס' הפקס וכתובת דוא"ל.


הנחיות לשכירים על מנת לחסוך במס:
1. החזר מס בגין שנת 2009 - כדאי לבדוק בהקדם ובמידה ומגיע לכם החזר אפשר להגיש רק עד 31/12/15, אחרת הכסף אבוד!!!
שנה שעברה לקוח פנה אלי בדצמבר שבועיים לפני סוף השנה והספקנו ברגע האחרון להגיש והוא קיבל החזר של כ-18,000 ש"ח בגין שנת 2007. אם
היינו מחכים ל-1/1/14 הכסף לא היה חוזר אליו. לכן השנה נשאר עוד כשבוע לבדוק אם מגיע החזר עבור 2009 ולהגיש עד 31/12/15.
2. השלמת כספים לקופות גמל ופנסיה על החלק הלא מבוטח בתנאים סוציאליים בהתאם לתקנות ולתקרות.


נתונים אלו מהווים תמצית בלבד ואינם מהווים תחליף ליעוץ אישי.
משרדי ישמח לעמוד לרשותך בכל שאלה נוספת, לפרטים:
גרשוני אהובה, יועצת מס מוסמכת - א.ג. פתרונות פיננסים
טלפון: 054-2040602
מייל: Ahuva.taxc@gmail.com
הדף בפייסבוק: http://goo.gl/GT0YY