חישוב המס הנפרד לבני זוג העובדים במשותף החל מינואר 2014

פורסם בתאריך: 12/02/2014  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     חישוב המס הנפרד לבני זוג העובדים במשותף החל מינואר 2014

הקץ לחישוב המאוחד (לעיוות המתמשך על פני שנים) לבני זוג העובדים יחד החל משנת 2014.
התנאים לחישוב הנפרד לבני זוג נשואים העובדים בעסק משותף/חברי קיבוץ:
1. יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נחוצה לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף.
2. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור.
3. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג (בית המגורים משמש באופן קבוע לאותו עסק ומרבית הפעילות מקור ההכנסה העסקית נעשית בו).