טבלאות מידע ונתוני מס

[גירסה להדפסה]

נתונים שנתיים לשנת 2014
ערך נתון
2,616 ערך נקודת זיכוי
104,400 תקרת הכנסה מזכה לסעיף 45א
1,827 תקרת זיכוי 25%
2,557.80 תקרת זיכוי 35%
11,280.01 תקרת זיכוי משמרות
128,520 תקרת שכר משמרות
190 מינימום תרומה שנתי
104,400 תקרת הכנסה מזכה לסעיף 47
5,220 תקרת 5% חיסכון לסעיף 47
101,640 תקרת פטור לקצבה מזכה לפנסיונר
44,213.40 תקרת פטור 35% לקצבה
12,360 תקרת פיצויים פטורים לשנת עבודה
210 מתנות אישיות פטורות
3,960 אש"ל פטור לעובד זר
614,400 תקרת פטור לעוור/נכה להכנסה מיגיעה אישית
7,800 תקרת יתרת הלוואה
60,960 תקרת פטור לשכ"ד ממגורים -לשנה
188,544 תקרה להפרשה לקרן השתלמות לשכיר
259,000 תקרה להפרשה לקרן השתלמות לעצמאי
1,260 שווי שימוש מרבי בטלפון סלולרי
4.31% אחוז ריבית לפי סעיף 3ט
נקבע לפי קבוצות הרכב שווי מס לרכב צמוד
4,300 שכר מינימום לחודש לעובד מעל גיל 18
23.12 שכר מינימום לשעה לעובד מעל גיל 18
5,881 מינימום תגמולי מילואים לחודש
8,828 שכר ממוצע חודשי לחודש 12.2012
43,240 סכום מרבי לתשלום דמי ביטוח
378 תעריף דמי הבראה במגזר הפרטי
427 תעריף דמי הבראה במגזר הציבורי והסתדרות
26.40 החזר הוצאות נסיעה ליום
1,392 קצבה פטורה לשנת עבודה
48% אחוז מס לעובד במשרה חלקית
436,272 תקרת בסיס להפרשה לקופת גמל לקצבה
7.5% מס שכר- מלכ"ר
18% מס שכר - מוסד כספי
180,117 תקרת פטור למלכ"ר
241,320 הנחת יישובים א- צפון, שדרות ונגב מערבי
160,800 הנחים יישובים ב- נגב ושאר צפון
18% שיעור המע"מ
79,482 מחזור מרבי לעוסק פטור ממע"מ
18,787 עודף מע"מ תשומות המחייב הגשת דוח במע"מ
4,920 תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור
60,720 תקרת פטור להגרלות והימורים להגרלה
96,000 תקרת הפטור למלגה אצל חוקר
1,180 קנס על אי הגשת דו"ח מקוון ליחיד לחודש
215 קנס במע"מ על אחור בהגשת דו"ח-לכל שבועיים או חלק מהם
550 סכום הפחתה משווי שימוש לרכב משולב מנוע -היברידי
169,000 תקרת הכנסה נטול יכולת ליחיד
270,000 תקרת הכנסה נטול יכולת לזוג
81,330 פטור מדוח מקוון לשנת 2013- הכנסה ליחיד
162,650 פטור מדוח מקוון לשנת 2013- הכנסה לזוג