טפסים

41 טפסים באתר
  תעריפי/שיעורי בלו על סולר
  טופס 135 - דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2010
  טופס 355 - תביעה לדמי לידה מב"ל
  טופס 2279/א - בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח
  טופס 6131 - הצהרת עיסוקים בביטוח לאומי
  טופס 672 - בקשה לתיקון מקדמות בביטוח לאומי
  טופס 2550 - סגירת תיק במס הכנסה
  טופס 18 - סגירת תיק במע"מ
  טופס 1245 - בקשה לקבלת מידע ע"פ חוק חופש המידע התשנ"ח, 1998
  טופס 821 פתיחת תיק במס ערך מוסף
  רשימת המכללות/האוניברסיטאות המקנות זיכוי במס בגין לימודים לתואר ולימודי הוראה
  טופס 1322 - נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2008
  טופס 1321 - נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2008
  טופס 1320 - נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2008
  טופס 1301 - דו"ח על הכנסות לשנת המס 2008
  טופס 2542 - בקשה לפטור/הקטנה של ניכוי במקור
  טופס 1304 - הוצאות טיפול בילדים שנדרשו בדוח השנתי
  רשימת סניפי הבנקים בישראל כולל כתובות וטלפונים
  חוזר המסמכים הנדרשים לדוח האישי לשנת 2009
  טופס 1301 - דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2002
  טופס 1301 - דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2003
  טופס 1301 - דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2004
  טופס 1301 - דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2005
  טופס 1301 - דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2006
  טופס 1301 - דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2007
  טופס 1220 - דין וחשבון לחקלאי
  טופס 1245 - בקשה לקבלת מידע ע"פ חוק חופש המידע התשנ"ח, 1998
  טופס 1214 - דין וחשבון חברה לשנת המס 2007
  טופס 867 א'- אישור ניכוי מס במקור על רווח הון מניירות ערך
  טופס 135 - דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2002
  טופס 135 - דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2003
  טופס 135 - דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2004
  טופס 135 - דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2005
  טופס 135 - דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2006
  טופס 135 - דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2007
  טופס 119 - בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת מקצוע משנת 2008
  טופס 101 - כרטיס עובד
  טופס 161 ג'- הודעת על חזרה מרצף פיצויים/קיצבה
  טופס 161 ב'- הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות
  טופס 161 א' -הודעת עובד עקב פרישה מעבודה - החל מחודש אוקטובר 2006
  טופס 161- הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד

על מנת לצפות בטפסים עליך לוודא כי במחשבך מותקנת תוכנה Adobe Reader. להורדת התוכנה