מי חייב בדוח המקוון החל מ- 1.1.2012

פורסם בתאריך: 02/01/2012  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     מי חייב בדוח המקוון החל מ- 1.1.2012

לאור תיקון 42 לחוק מס ערך מוסף, אושר החוק להחלת הדיווח המקוון החל מחודש ינואר 2012.
ללא התיקון, מה שהיה אמור להיות ב-2012, כל עוסק אשר מחזור עסקאותיו עלה על 500 אלף ש"ח בשנה, היה אמור לדווח למע"מ באופן מקוון.
לאור התנגדות ועדת הכספים וארגונים רבים, תוקן החוק ונקבע כי כל הרשומים מטה יהיו חייבים בדיווח מקוון החל מחודש ינואר 2012:
1. כל עוסק אשר סה"כ הכנסותיו בשנת 2011 עבר את ה-2.5 מיליון ש"ח.
2. כל מי שחייב בניהול מערכת הנהלת חשבונות כפולה ולא משנה כמה כמה הכנסות היו לו.
3. כל מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר), שמחזור עסקאותיו עלה על 20 מיליון ש"ח.
4. כל עוסק שכבר התחיל לדווח בשנת 2011 בדיווח מקוון, שימשיך לדווח גם בשנת 2012 והלאה, למרות שמחזור עסקאותיו נמוך מ-2.5 מיליון ש"ח.הבהרה: החיוב בדיווח מקוון יחול רק ביחס לחשבוניות מעל 5,000 ש"ח.