נוהל סגירת תיק במע"מ

פורסם בתאריך: 28/08/2009  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     נוהל סגירת תיק במע"מ במידה ואתה נאלץ לסגור את עסקך, הנך צריך להגיע למשרד המע"מ האזורי שלך בתוך 15 יום מיום הפסקת פעילותך העסקית.
כיצד יש לעשות זאת?

1.יש למלא טופס 18= הודעה על סגירת עסק/הצהרה.
במידה ומדובר בשותפות, כל שותף חייב למלא את הטופס בנפרד.
2. יש להביא למשרד מע"מ את פנקסי החשבוניות האחרונים הכוללים חשבוניות מס ריקות שטרם הספקת להשתמש ואותם תדווח כולל על מספריהן הסידוריים.
3. פירוט הציוד, הנכסים והמלאי של עסקך שטרם מכרת.
4. יש לדאוג לשלם את כל החובות ולהביא צילום של הדו"ח למע"מ התקופתי האחרון.
5. לשלם מע"מ על מכירת נכסי העסק שנותרו, כמו: רכב, מלאי, מבנה, ציוד ורהוט וכד'.

המלצה: במידה ואתה מיוצג ע"י יועץ מס/רואה חשבון, תן לו לסגור את תיקך ואל תתעסק בזה.
אנשי המקצוע יבצעו את מכירת הנכסים וכל הטיפול בסגירה בצורה החסכונית לך ביותר.