דחיית מועד הדיווח השנתי למע"מ של עוסקים הרשומים באיחוד עוסקים

פורסם בתאריך: 24/04/2010  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     דחיית מועד הדיווח השנתי למע"מ של עוסקים הרשומים באיחוד עוסקים

החל משנת 2010, כל עוסק הרשום באיחוד עוסקים (עפ"י סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975 ותקנה 10(ב) לתקנות מס ערך מוסף (רישום)), חייב לדווח דו"ח שנתי מסכם.
לאחר פניות רבות של עוסקים ומייצגים במשק, הוחלט על דחיית המועד האחרון לדיווח, מה-31 למרץ 2010 עד לתאריך 31 למאי 2010.
הדיווח למע"מ יוגש באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים או של שע"ם.