מחשבון דמי מחלה

חוק דמי מחלה:
יום 1 : ללא פיצוי.
יום 2,3 : 50% מהשכר.
מהיום ה-4 : 100% מהשכר.
צבירה 1.5 ימים לחודש , עד ל: 90 יום.
שכר לשעה:
שעות עבודה ביום:
ימי מחלה: