טבלת שווי שימוש ברכב

הטבלה הבאה מציגה את שווי השימוש ברכב הצמוד לעובד, שאותו יש לזקוף לעובד לפי קבוצת הרכב הכתובה ברשיון הרכב.

מעודכן לנובמבר 2013

שווי שימוש קבוצת מחיר
₪ 2,680 1
₪ 2,910 2
₪ 3,740 3
₪ 4,490 4
₪ 6,210 5
₪ 8,050 6
₪ 10,350 7
₪ 890 אופנוע L3