חדשות ועדכונים

1 מבזקים וחדשות

מועד הגשת דוח שנתי 2018

21/04/2019

מועד הגשת הדוח לשנת 2018 ליחידים החייבים בהגשת דוח ידני (שאינו מקוון) יידחה עד לתאריך 31.5.19.
מועד הגשת הדוח לשנת 2018 ליחידים ולחברות החייבים בהגשת דוח שנתי מקוון יידחה עד לתאריך 30.6.19.