חדשות ועדכונים

1 מבזקים וחדשות

פעולות לעצמאיים סוף שנת 2017

28/12/2017

רישומים דרושים ליום 31/12/2017

על פי החוק, הינך\ם נדרש\ת\ים לבצע את הרישומים הבאים ביום 31/12/2017, ולהעבירם אלינו בהתאם ללו"ז המפורט להלן:

1.ספירת המלאי ליום 31/12/2017 בצרוף רשימות מלאי מסודרות
* מצורפים דפי עזר, נא לצלם מספר דפים בכמות הנדרשת לפני מילוי
* נא להעביר למשרדנו את דפי הספירה עד 10/01/2018.
* יש להשלים הערכת שווי המלאי במחירי קניה ללא מע"מ עד 30/4/2018

2.קריאת המונה "קילומטראז'" של המכוניות העיסקיות נכון ליום 31/12/2017 - נא למלא הטופס המצורף עבור כל אחד מכלי הרכב העיסקיים, ולהעביר אלינו עד 10/1/2018.

3.ספירת היתרות בקופת העסק של מזומנים ושיקים נכון לסוף יום 31/12/2016 (שטרם הופקדו לחשבון הבנק) בצרוף רשימת השיקים שבקופת העסק בציון סכום ותאריך פרעון רשום – נא להעביר אלינו עד 10/1/2018.

4.רשימת שיקים שלא כובדו (שיקים "חוזרים") נכון ליום 31/12/2017, כולל שיקים שנמסרו לטיפול משפטי\הוצל"פ. - להעביר אלינו עד 10/01/2018.

5.לעצמאיים המנהלים חשבונות בשיטה חד-צידית: רשימת לקוחות חייבים ושיקים דחויים מלקוחות, ורשימת ספקים זכאים ושיקים דחויים לספקים מעודכנות ליום 31/12/2017 - נא להעביר אלינו עד 10/1/2018.

נא לעדכן אותנו על שינויים במצב המשפחתי (ילדים, נישואים, גירושים), כתובת, מס' הטלפון, מס' הפקס וכתובת דוא"ל

נא להעביר למשרדי את כל המסמכים והדו"חות
הנזכרים לעיל מיד עם הכנתם

אשמח לסייע בכל שאלה

גרשוני אהובה
יועצת מס
טלפון 054-2040602
פקס 151-508962989
דוא"ל Ahuva.taxc@gmail.com