מספר הודעות ושינויים לשנת 2009

פורסם בתאריך: 13/01/2009  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     מספר הודעות ושינויים לשנת 2009 מספר הודעות ושינויים בשנת 2009:

1. המוסד לביטוח לאומי החליט להאריך את מועד התשלום והגשת הדיווחים לחודש 12/08 עד ליום 31.1.09 רק לתושבי הדרום.
2. בכוונת האוצר לאשר תיקון המאריך את תקופת ההפקדות לקרן השתלמות קופ"ג וקרנות פנסיה כך שתשלומים שיועברו בחודש ינואר 2009 יחשבו כאילו שולמו בשנת 2008 ויצורפו לאישור השנתי של 2008.

3. סכומים מעודכנים בביטוח לאומי מינואר 2009

· הכנסה מירבית לחודש 38,415 ₪
· שכר ממוצע 7,928 ₪
· 60% שכר ממוצע 4,757 ₪
· שיעור דמי ביטוח עד 60% מהשכר חל שינוי בחלק המעסיק והוא הופחת ל- 3.45%
· ביטוח לאומי הודיע כי חלה חובה על מעסיק שמוצאת לו שומת ניכויים במס הכנסה לדווח על כך למוסד לביטוח לאומי בתוך 60 יום.

4. לכל מי שמחובר לשע"מ יש לבצע שידרוג התוכנה ביום 20.1.09 בהתאם לקובץ הנחיות שנשלח ע"י שע"מ למייצגים אחרת לא ניתן יהיה להכנס לתוכנת שע"מ.

5. במע"מ נכנס לתוקף התיקון לפיו עד 1,500,000 ₪ מחזור שנתי יהיו חייבים בדיווח דו חודשי.

6. החל מהשנה לא יופקו אישורי ניכוי במקור ועל המנכה להוציא אישור מהאינטרנט ולנכות בהתאם לאישור שהופק באינטרנט.

7. משרד האוצר מאפשר לתושבי איזור הדרום באזורים בהם הוגדר מצב מיוחד בעורף ולחיילי צה"ל שגויסו לשרות מבצעי לדחות את התשלומים למע"מ מקדמות וניכויים מה- 15 לחודש עד 29.1.09.