ניהול פנקסים ופסילת ספרים

פורסם בתאריך: 25/01/2009  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     ניהול פנקסים ופסילת ספרים כל מי שפותח עסק חייב לנהל פנקסי חשבונות מסוימים עם תחילת הפעילות העסקית, סוגי הפנקסים בין היתר הם:  חשבוניות מס, חשבוניות מס זיכוי, קבלות, תעודות משלוח, הזמנות ועוד.
משמעות  ניהול הפנקסים =  השקפה של היקף הפעילות העסקית.
לכל סוג עסק נקבעו הנחיות וכללים לניהול הפנקסים.

בעל עסק שלא מנהל פנקסים, מס הכנסה עלול לפסול לו את הספרים ומי שנחשף לפסילת הספרים עלול לקבל קנסות מנהליים משמעותיים ובנוסף, רשות המיסים לא תכיר בדיווחים השנתיים שלו ואף תתחיל לגבות מהנישום מס ממדרגה גבוהה יותר.
לכן, רצוי להיוועץ ברואה החשבון/יועץ המס באילו פנקסים העסק החדש אמור להשתמש.

אם כבר מדברים על פסילת ספרים, אזכיר כי קיימות בפקודת מס הכנסה 6 עילות לפסילת ספרי הנישום וכמעט לכל עילה קיים סעד משפטי מתאים.

העילות הן:

1. הודאה של הנישום.
2. סטייה מהותית מהוראות הנציב בדבר ניהול הספרים.
3. ליקויים מהותיים במערכת החשבונות.
4. אי רישום תקבול(אי הוצאת קבלה).
5. אי רישום תקבול פעמיים.
6. אי ניהול סרט קופה רושמת.