כללים להעסקת עובד במשק בית

פורסם בתאריך: 01/02/2009  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     כללים להעסקת עובד במשק בית
כללים למעסיק שמעסיק עובד במשק בית:

הגדרת "עובד במשק בית"= עובד שעובד בעבודות משק בית שונים ועבודתו היא לצורכי ביתו ובני ביתו של המעסיק.
העובדים יכולים להיות מטפלים כולל טיפול בקשישים ובחולים , עוזרי בית, חצרנים, עובדי ניקיון וכד'.

מעסיק יקר, אם אתה מעסיק בביתך עובד במשק בית רצוי שתפעל לפי הכללים הנ"ל:

א. עלייך להרשם כמעסיק בביטוח הלאומי, ז"א לפתוח תיק במוסד הקרוב לביתך תוך שבועיים מהיום בו העובד החל לעבוד אצלך.
אפשר לפתוח בשתי צורות לבחירתך:
למלא טופס "הודעה על העסקת עובד משק בית" ולהעביר למוסד הקרוב אלייך.
או לחילופין, למלא טופס "פתיחת תיק להעסקת עובדים במשק בית" באתר התשלומים באינטרנט ולשלוח באופן מקוון.
ב. אתה חייב לדווח ולהעביר את התשלום בזמן בעד העובד.
אם פיגרת בתשלום, תחוייב בתשלום ע"פ שכר העובד, אך לא פחות ממחצית השכר הממוצע במשק, כמו כן, תחוייב בקנסות והפרשי הצמדה.
ג. גם אם אתה מעסיק לא "תושב ישראל", אתה חייב לדווח ולשלם בעד העובד שלך.


כללים נוספים:
1. רק מעל 6 ימי עבודה, יחשב המעסיק כ"מעסיק של עובד במשק בית".
2. שיעורי דמי הביטוח (ביטוח לאומי+מס בריאות) שהמעסיק צריך להעביר למוסד לביטוח לאומי:
     א. לעובד מעל גיל 18 ועד גיל הפרישה- מעסיק- 5.25%, עובד- 2%.
    ב. לעובד מעל גיל פרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה שאינם מקבלים קצבת זקנה- מעסיק- 5.25%, עובד- 1%.
    ג. עובד מתחת לגיל /גיל פרישה ומקבל קצבת זקנה- מעסיק- 2%.
    ד. עובד תושב יהודה, שומרון וחבל עזה ותושבי חו"ל- מעסיק -2%.
3. על המעסיק לדווח על העובד ולשלם את דמי הביטוח בעדו פעמיים בשנה במועדים האלה:
    א. ב-10 ביולי - בעד החודשים ינואר - יוני
    ב. ב-10בינואר - בעד החודשים יולי - דצמבר
4. עובדי משק בית עשויים להיות זכאים לקצבאות הבאות כמו כל עובד אחר: אמהות, ילדים, מזונות, שאירים, בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, בני משפחה של נפטר בפעולות איבה, פגיעה בעבודה, מילואים, נפגעי גזזת  ואיידס, תאונות, נכות, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, פגיעה בזמן התנדבות, זקנה, הבטחת הכנסה, נפגעי פעולות איבה, אבטלה, פשיטת רגל של מעסיק.
5. בכל נושא או בירור בדיני עבודה לעובד במשק בית, כמו: דמי הבראה, ימי מחלה/חופשה, יש לפנות למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למחלקה ליחסי עבודה.
6. אם חדלת  להעסיק את העובד, עלייך להודיע על כך לסניף המוסד לביטוח לאומי שבו מתנהל תיקך.