נקודות זיכוי

פורסם בתאריך: 18/02/2009  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     נקודות זיכוי

כיצד נחשב כמה נקודות זיכוי מגיעות לנו?


נקודת זיכוי- סכום "המקוזז כנגד המס לאותה שנה". ערך נקודת זיכוי בשנת 2009 הוא 2,364 ש"ח (בחישוב חודשי - 197 ₪ ).


נקודות הזיכוי, שערכן מופחת ממס ההכנסה שחושב קודם לכן, מקטינות את גובה המס, ולכן הן ניתנות בעיקר על פי מאפיינים אישיים המצדיקים הקטנה של נטל המס.


נקודות הזיכוי מביאות תועלת רק למי שהכנסתו גבוהה במידה שהמס עליה גדול או שווה לגובהן של נקודות הזיכוי.


מי שהכנסתו 4,000 ש"ח לחודש, למשל, נהנה מ-2.25 הנקודות הניתנות לתושב ישראל, ואלה מביאות את המס החל עליו לאפס, ולכן לא יפיק תועלת מנקודות זיכוי נוספות שלהן הוא זכאי.להלן טבלה מפורטת על מה נוכל לקבל נקודות זיכוי עיקריות :


נקודות זיכוי אישיותנקודות זיכוי בגין לימודים אקדמאים
כמה הבהרות: 


1.לגבי קבלת נקודות זיכוי בגין ילדים, רק עובד/ת שהוא חד הורי המגדל את ילדיו, יקבל את הזיכוי.
הורים נשואים המגדלים יחד את ילדיהם, האישה היא זאת שתקבל את נקודות הזיכוי.


2. מ-1 בינואר 2005, בוטלה נקודת זיכוי בגין בן/בת זוג לא עובד, למעט מי שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה.


3. מ-1 בינואר 2006, תינתן 1 נקודת זיכוי לעובד/ת שכלכלת בן/בת זוג עליו והוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או לחלופין, הוא או בן/בת זוגו, עיוור או נכה כמשמעותם בסעיף 9(א)(5).


4. עובד קטין בן 16 או 17 יקבל 1 נקודת זיכוי (לא יקבל את הנקודה בשנה בה מלאו לו 18 שנים).


5. תחילת הזכאות לנקודות למי שסיים לימודים אקדמאיים, היא משנת המס שלאחר שנת סיום הלימודים.