פוטרת? מהן זכויותייך כעובד בזמן פיטורין?

פורסם בתאריך: 22/02/2009  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     פוטרת? מהן זכויותייך כעובד בזמן פיטורין?

 לאור המצב במשק וגל הפיטורין הגדול, הכנתי כאן רשימה קצרה, אילו זכויות מגיעות לעובד כשמקבל הודעת פיטורין מהמעביד:

1. הודעה מוקדמת - המעביד חייב לתת לך הודעה מראש על הפיטורין וזאת על מנת, שתוכל להתארגן ולמצוא עבודה חדשה. תקופת ההודעה היא מספר ימים בהתאם לוותק עבודתך.
2.  פיצוי פיטורין – מעל וותק של שנת עבודה, תהיה זכאי לפיצויים.
ישנו חריג, אשר קובע שבמידה ופוטרת בסמוך לסוף שנת עבודתך הראשונה (ז"א טרם חלפה שנת עבודה אחת), הסיכוי שיראו את הפיטורין כאילו נעשו בזדון וזאת על מנת למנוע תשלום פיצוי פיטורין.
אם מעבידך אינו יכול לסתור את החזקה כי פיטר אותך בכדי להימנע מתשלום פיצוי פיטורים, הוא יהיה חייב לשלם לך את הפיצויים.
היו מקרי תביעות ופסקי דין אשר קבעו לדוגמא, כי העובד יהיה זכאי לפיצויים, למרות שהוא עבד רק 10 חודשים וזאת בגלל שמעסיקו פיטר אותו בסמוך לשנה בכדי להימנע מלשלם זכויות שמגיעות לו.
3.  הבראה – הינך זכאי לדמי הבראה לאחר וותק של שנת עבודה. (אם עבדת לדוגמא 7 חודשים, לא תהיה זכאי). אם פוטרת וטרם קיבלת דמי הבראה בכל שנה, תוכל לקבל באופן יחסי את דמי ההבראה ע"פ הוותק שלך.

4. פדיון חופשה – אם עדיין נותרו לך ימי חופשה שלא ניצלת. דרוש מהמעביד לשלם לך את ימי החופשה בכסף.

שים לב שלא תחויב בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות על תקבול פדיון החופשה

5. שחרור הכספים מקופ"ג/קרן פנסיה/ביטוח מנהלים - לא לשכוח לבקש אישור שחרור כספים מהקופה ולבדוק אם יש חוסרים בהפרשות מצד המעביד אז לוודא שהמעסיק ישלים זאת. 

אם קיים סעיף 14 בחוזה אז המעסיק אינו חייב להשלים כשיש חוסר בהפרשות.


הערה חשובה :
תקופת התיישנות בתשלום דמי הבראה ופדיון חופשה לאחר סיום יחסי עובד מעביד:
  דמי הבראה תוכל לדרוש בעד תקופה של עד שנתיים שלפני סיום עבודתך.
  דמי פדיון חופשה תוכל לדרוש רק 3 שנים אחורה.