תיאום ביטוח לאומי, מי צריך לעשות? ולמה?

פורסם בתאריך: 23/03/2009  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     תיאום ביטוח לאומי, מי צריך לעשות? ולמה?

כל מי שעושה תיאום במס הכנסה, צריך לבדוק בנוסף, אם יש צורך לעשות תיאום במוסד לביטוח לאומי.
מטרת התיאום היא למנוע מהעובד לשלם מס מיותר.
 
1. עובד שכיר שעובד ביותר ממקום עבודה אחד, עד 3 מקומות עבודה ששכרו ברוטו אצל המעסיק העיקרי  פחות ממחצית השכר ההמוצע במשק (4,757 ש"ח  נכון ל-1.1.09).
2. עובד שכיר ומקבל פנסיה מוקדמת עד 3 מקורות הכנסה ושכרו אצל המעסיק העיקרי פחות  ממחצית השכר הממוצע במשק (4,757 ש"ח  נכון ל-1.1.09).
3. כל מי שמקבל פנסיה מוקדמת עד 3 מקורות הכנסה.את התיאום ניתן לעשות באתר של ביטוח לאומי  ולשלוח את הטופס לב"ל בירושלים ולצרף תלושי שכר אחרונים.