חישוב מס בנפרד - חיסכון מירבי במס לבני הזוג לאחר פס"ד שקורי

פורסם בתאריך: 20/06/2009  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     חישוב מס בנפרד - חיסכון מירבי במס לבני הזוג לאחר פס"ד שקורי

ברירת המחדל -  סעיף 66(ד') חישוב מאוחד לבני זוג, אשר עובדים יחד בעסק או בחברה בבעלותם. התוצאה= תשלום מס גבוה מאוד.


בפס"ד קלס בשנת 2003 נקבע, כי אם בני הזוג יצליחו להוכיח כי לא מתקיימת תלות בין מקורות ההכנסה שלהם, יוכלו לחשב את המס על בסיס נפרד.
למרות פסה"ד , פקידי השומה לא ממש אפשרו ליישם את החישוב הנפרד לבני זוג העובדים יחד.


סעיף 66(ה') לחוק קובע עמידה בתנאים מסויימים, כדי לקבל חישוב נפרד, ביניהם:
1. 36 שעות שבועיות.
2. עבודה משותפת במשרד, שאינו דירת מגורים.
3. מועד בחירת מסלול החישוב הנפרד קודם לשנת המס שבה יערך.
לאחר עמידה בתנאים, בני הזוג יוכלו לקבל חישוב נפרד על שכר של 3,600 ש"ח בחודש.


חזקת "התלות" באה בכדי למנוע שימוש פיקטיבי, כמו שבעל העסק מוציא תלוש שכר פיקטיבי  לבן הזוג שלא עבד איתו בכלל בכדי לחסוך במס.
קרי, במקום לשלם מס גבוה על השכר של שניהם יחד (בחישוב מאוחד), בעל העסק היה מקטין את שכרו ומוציא תלוש פיקטיבי גבוה לאישה שמשלמת מס נמוך יותר בחישוב נפרד ועוד קחו בחשבון שיש לה ילדים.

בפס"ד ערן לס - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת בני הזוג לחישוב נפרד וקבע שלא מספיק לקבוע  שהאישה נחוצה בעסק ושהכנסתה סבירה על מנת לקבל חישוב נפרד, יש להוכיח עצמאות תפקודה של האישה.


בסופו של דבר, נחרצה לפני כשבוע סוגיית חישוב המס נפרד/מאוחד בפס"ד שקורי שהגישו ערעור במחוזי.
בני הזוג שקורי זכו בערעור  לחישוב נפרד  ונקבעה הלכה למעשה - לכל אחד מבני הזוג הזכות לחישוב מס נפרד.
המשמעות = חיסכון במס של אלפי שקלים נטו לכל שנת מס.
כבוד השופט קבע, כי בכדי שבני זוג יוכלו לקבל חישוב נפרד, הם צריכים לעבור שני מבחנים:
1. עבודתו של בן הזוג נחוצה מאוד לעסק, קרי, אם בן הזוג לא היה עובד בעסק, היו צריכים להעסיק עובד חיצוני לשם מילוי התפקיד.
2. גובה השכר נקבע באופן נאות, דהיינו, עובד חיצוני אם היה עובד במקום בן הזוג, היה מקבל את אותו השכר.


נקווה שרשות המיסים לא תגיש ערעור להחלטת ביהמ"ש המחוזי שקבעה הלכה זו, כי זו הוצאה גבוהה למדינה להכיר בחישוב הנפרד.
מה שכן, פס"ד זה, ידרבן בני זוג רבים לעבוד יחד ולחסוך הרבה כסף, כי עד היום חששו לעשות זאת ונמנעו לעבוד יחד בגלל החישוב המאוחד.


דוגמא להמחשה בחיסכון במס:
בני הזוג באותה החברה משתכרים כל אחד מהם בסך של 10,000 ש"ח, יחד זה 20,000 ש"ח.
בחישוב מאוחד(ללא פס"ד שקורי האחרון):
20,000 ש"ח נמצא במדרגת מס של 34% וזה אומר שהם ישלמו בחודש כ-3,900 ש"ח מס ( בשנה כ- 47,000 ש"ח).


בחישוב נפרד (לאחר פסה"ד והוכחת שני המבחנים ליישום חישוב נפרד):
10,000 ש"ח נמצא במס שולי של 23%, דהיינו, כל אחד משלם מס על הכנסותיו והאישה מקבלת עוד הטבות בגלל שהיא אישה ונאמר ויש לבני הזוג ילד אחד.
המס בחישוב נפרד שישלמו יהיה בערך 1,650 ש"ח לחודש (בשנה כ- 20,000 ש"ח) לשניהם יחד.
כמה חסכו פה? 27,000 ש"ח בנטו בשנה. סכום לא מבוטל בעליל!!!