הוצאות הרכב המוכרות לשנת 2008

פורסם בתאריך: 25/07/2009  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     הוצאות הרכב המוכרות לשנת 2008

הגדרת רכב בתקנות מס הכנסה- אופנוע שסיווגו L3 (נפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספקו גבוה מ-33 כ"ס), רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי אחוד רכב מסחרי בלתי אחוד, כשמעותם בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, למעט רכב עבדה כמשמעותו בפקודת התעבורה ולמעט רכב תפעולי, בין שבבעלותו של הנישום ובין שלא בבעלותו, ובלבד שמשקלו הכולל המותר מ-3,500 ק"ג.אילו הוצאות נכללות בתקנות ניכוי הוצאות רכב?
הוצאות החזקת רכב
- אלו הן הוצאות ששולמו בשנת המס בשל: רישוי הרכב, ביטוח חובה, ביטוח מקיף, דמי שכירות בעד שימוש בו, רכישת דלק ושמנים, תיקון הרכב והחזקתו, חניה שלא במקום העסק, אגרה ופחת .


הרכבים שלא מוכרים במלואם לבעל הרכב בעסק והכנסים לנוסחת חישוב ההכרה בהוצאה:
1. אופנוע L3 נפח 125 ומעלה (לפני הרפורמה האופנוע היה מוכר במלואו).
2. רכב נוסעים פרטי- רכב מנועי פרטי אשר צויין ברשיון הרכב שלו סיווג ראשי M1.
3. משקל כולל פחות מ-3,500 טון.


הנוסחא להכרה בהוצאות הרכב לעסק העצמאי, ע"פ הגבוה :
1. הוצאות רכב בניכוי שווי רעיוני(קבוצת מחיר שנקבע לפי הרשיון).
2. 45% מהוצאות הרכב ( באופנוע L3 - יוכר 25% מההוצאה).


אלו סוגי רכבים הוצאותיהם מוכרות במלואן?
1. רכב תפעולי:
 א. רכב בטחון - אמבולנס מד"א, אמבולנס שיש לו אישור כרכב בטחון ממשרד הבריאות,  אופנוע להגשת עזרה ראשונה, רכב משטרה או צה"ל, רכב לכיבוי שריפות, רכב שיטור משולב ובלבד שמצוי בו שוטר, כל רכב שאושר ע"י רשות הרישוי כרכב בטחון, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב, אדום, כחול, כחול-צהוב, כחול-אדום ומשמיעים אות אזעקה בסירנה.
 ב. רכב שחונה ונשאר במקום העסק ואינו צמוד לעובד.


2. רכב עבודה:
א. רכב מסחרי עד 3.5 טון שמותקן עליו זיווד (מנוף וכד'), ז"א  ציוד עבודה קבוע ושלא רשאי להסיע עוד מישהו חוץ מהנהג או להוביל משא.
ב. רכב מורה נהיגה-  בתנאי שמחובר לרכב ציוד באופן קבוע. (פס"ד מיכאל מרדכי).


3. כל רכב שמסיע נוסעים.כמה עדכונים נוספים וחדשים משנת 2008 או קצת לפני:
1. מחודש ספטמבר 2007 רשות המיסים ביטלה נוהל שאיפשר לרשום על שמם של עובד ובעל שליטה את הבעלות ברכב של החברה.
דהיינו, שכל רכב חדש שירשם על שם העובד או ע"ש בעל המניות בחברה - הוצאות הרכב לא יוכרו.
2. משנת 2008 הק"מ לא משפיע על ההכרה בהוצאה.
עד סוף שנת 2007 היה חשוב לחשב את הק"מ ההתחלתי והסופי של הרכב לצורך ההכרה בהוצאה.
מדוח 2008 מספיק רק לרשום בדו"ח את הק"מ ל- 31.12.08 רק לצורך הרישום, בפועל לא משנה כמה ק"מ עשיתם, בכל מקרה המינימום שיוכר לכם זה 45% מהוצאות הרכב.
3. בחברה אם הרכב צמוד לעובד ומחשבים שווי לעובד בתלוש, כל ההוצאה מוכרת לחברה לעומת עצמאי שמוכר לו מינימום 45%.
4. שיעור הפחת עלה ל-25% (בעבר היה 20%) למונית ולרכב מורה נהיגה.
5. אם כתוב ברשיון הרכב M2 - כל ההוצאה מוכרת.