פטור ממס על השכרת דירה למגורים והמסלולים השונים

פורסם בתאריך: 08/08/2009  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     פטור ממס על השכרת דירה למגורים והמסלולים השונים

יחיד המשכיר דירת מגורים, אחת  או יותר, לשוכר שהוא יחיד או לשוכר שהוא חבר בני אדם (מוסד שעיקר פעילותו קליטת עליה, בריאות או סעד ושאינה למטרת רווח), המשמשת למגורים בלבד, יכול לבחור באחד משלושת המסלולים:


 


1. מסלול הפטור- פטור מלא:
מסלול שמעניק, בשנת 2009, פטור מלא עד לתקרה של 4,510 ₪ לחודש ועד 54,120 ₪ בשנה.
יחיד שהכנסתו משכר דירה עולה על התקרה יהיה פטור ממס על ההכנסה עד לגובה התקרה בניכוי ההפרש שבין ההכנסה בפועל מדמי שכירות לתקרת הפטור.


לדוגמא: הכנסותייך משכ"ד לחודש הינה  6,000 ₪.
הכנסתך הפטורה ממס תהיה בסך 3,020 ₪  והכנסתך החייבת במס תהיה 2,980 ₪.


2. מסלול תשלום 10% מס סופי:
הנך רשאי לבחור במסלול זה, ע"פ סעיף 122 לפקודה, המאפשר לך לשלם 10% מס סופי על הכנסותייך מדמי השכירות (מס 15% על הכנסת מגורים שמקורה בחו"ל), ללא מגבלות תקרה ובתנאי ששילמת 10% מס מהכנסות דמי השכירות בתוך 30 יום מתום שנת המס (במקום בתוך 30 יום מיום קבלת ההכנסה, במקדמות השוטפות, מה שהיה נהוג לפני תיקון 159 לפקודת מס הכנסה).


לידיעתך, בחירתך במסלול זה, שוללת ממך אפשרות של ניכוי הוצאות פחת או כל הוצאה אחרת, ששימשה  בייצור ההכנסות משכר הדירה.


3. מסלול מס שולי מלא על הרווח:
זוהי חלופת מיסוי מלא ע"פ דוח רווח והפסד.
הכנסתך משכר הדירה למגורים, תחוייב בהתאם למס השולי החל על הכנסתך החייבת (הרווח שלך) וזאת לאחר ניכוי הוצאות הקשורות לדירות המושכרות, כגון: פחת, ביטוח, ריבית וכד', וכן ניצול זיכויים ופטורים להן אתה זכאי.


הערה: בכדי לדעת איזה מסלול הכי כדאי ומתאים לכם ושיחסוך לכם מס, רצוי להתייעץ עם איש מקצוע, יש להתאים את המסלול לפי צרכיו ונתוניו האישיים והעסקיים של כל אדם.


ניכוי במקור:
אם ברצונך לתבוע הוצאות דמי השכירות למגורים, הנך (המשלם) חייב לנכות מס בשיעור של 35% מההוצאות ולהעבירם למס הכנסה.
בנוסף, הנך מחוייב להחזיק אישור/חוזה שהדירה משמשת אותך למגורים.


מע"מ בהשכרת דירה למגורים:
קיים פטור מלא ממע"מ, חוץ מהשכרה לשם אירוח בבית מלון.


ביטוח לאומי:
סעיף 350(א)(7) לחוק הביטוח הלאומי פוטר מדמי ביטוח ומס בריאות הכנסות מהשכרה למגורים, כאשר הן פטורות ממס הכנסה לפי החוק, או אם שולם עליהן מס סופי של 10% לפי המסלול השני, סעיף 122 לפקודת מס הכנסה.
לפיכך, הכנסות למגורים שעולות על תקרת הפטור או שלא שולם עליהם מס בשיעור 10%, עלולות להיות מחוייבות גם בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות.