נכה יכול לעבוד ולהמשיך לקבל קצבה מבלי שתפגע

פורסם בתאריך: 03/11/2009  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     נכה יכול לעבוד ולהמשיך לקבל קצבה מבלי שתפגע

החל מחודש אוגוסט 2009, נכנס לתוקף תיקון חוק הביטוח הלאומי- חוק לרון, הבא לעודד את מקבלי קצבת הנכות לעבוד ולא להפגע בקצבתם. קצבת העידוד תחליף את קצבת הנכות.


נכה יוכל גם לעבוד וגם לקבל קצבה ובכך הכנסתו הכוללת תהיה גבוהה יותר.


מחשבון זה מאפשר לך לקבל אינדיקציה באופן משוער מה יהיה סכום קצבת הנכות הכללית המגיעה לך לפי חוק לרון:
מחשבון קצבת נכות/עידוד לפי חוק לרון.


קצבת עידוד: מחליפה את קצבת הנכות ומשולמת באופן אוטומטי לנכה שמקבל קצבת נכות במשך שנה רצופה, הוא עובד והכנסתו מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק.


שיקום מקצועי:
אם אתה רוצה לצאת לעבוד, או אם אתה עובד ורוצה לבדוק אפשרויות תעסוקה נוספות, כדאי לך לבדוק את השירות של השיקום המקצועי שהמוסד לביטוח לאומי מעמיד לרשותך:


מי זכאי לשיקום מקצועי אשר ימומן על ידי ביטוח לאומי?


1. נכים כללים.
2. נכים מתאונות עבודה.
3. נפגעים מפעולות איבה.
4. אלמנים ואלמנות המוכרים במחלקת שאירים או כתלויים בנפגעי עבודה.
5. בני זוג של נכים כלליים שאינם ניתנים לשיקום מקצועי.