רפורמת המיסוי הירוק- השינויים במיסוי ענף הרכב

פורסם בתאריך: 12/12/2009  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     רפורמת המיסוי הירוק- השינויים במיסוי ענף הרכב

ב- 25/11/09  אישרה ועדת הכספים של הכנסת את רפורמת המיסוי הירוק.
השינוי נכנס לתוקף מיום 26/11/09.


השינויים בעקבות הרפורמה:
1. גובה מס הקניה המוטל על יבוא רכב מושפע מדרגת זיהום הרכב ובכך עידוד להשתמש במכוניות פחות מזהמות באמצעות הטבות המס.
מצ"ב הודעת רשות המיסים הכולל לוח הממחיש את השפעת הפחתת מס הקניה וביטול הזיכוי למערכת בקרת יציבות.
2. שינוי בשיטת החישוב של זקיפת שווי השימוש ברכב הצמוד לעבוד מטעם מעבידו.
שווי השימוש יחושב כאחוז ממחיר המחירון הרכב.
שיטת החישוב הליניארי תחול על כלי רכב חדשים שירשמו לראשונה מיום 1/1/2010 ואילך.


להלן טבלה המשווה (עם כל ההסתייגויות) בין שווי השימוש לפי קבוצות (שיחול אם הרכב יירכש בשנת 2009) לבין שווי השימוש שייקבע בשיטה הליניארית (אם הרכב יירכש בשנת 2010):הערות לטבלה:
  1) גבול עליון של הקבוצות בפועל יכול להשתנות כפונקציה של השינויים בשער החליפין ודרגת הזיהום של הדגם הספציפי. לפיכך, בבחינת דגמים ספציפיים מומלץ לבדוק את קבוצת המחיר המדויקת שעשויה, כאמור, להיות שונה מזו המופיעה בלוח.
2) מחיר המחירון עשוי להשתנות בין 2009 ל- 2010 , דבר אשר ישפיע כמובן על זקיפת שווי השימוש בשיטה הליניארית בנוגע לרכב שיירכש ב- 2010.
     שווי השימוש לפי קבוצות מחיר הנו במחירי ספטמבר 2009 . הסכומים עשויים להשתנות כשתבוצע ההצמדה למדד נובמבר 2009.
       שווי השימוש לפי קבוצות מחיר הנו במחירי ספטמבר 2009 . הסכומים עשויים להשתנות כשתבוצע ההצמדה למדד נובמבר 2010.
         החישוב נערך לפי שיעור שווי השימוש 2.5% לחודש ממחיר המחירון. שיעור השווי הסופי ייקבע בשנת 2010 ועשוי להיות שונה (גבוה או נמוך יותר).