הקצבאות מחודש ינואר 2011

פורסם בתאריך: 21/03/2011  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     הקצבאות מחודש ינואר 2011

להלן פרסום של המוסד לביטוח לאומי בנוגע לסכומי הקצבאות המעודכנות החל מחודש ינואר 2011:


http://www.btl.gov.il/Publications/benefits_update/Documents/shiur11_01.pdf