שינויים מחודש אפריל בנוגע לעובדים והמעסיקים

פורסם בתאריך: 20/05/2011  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     שינויים מחודש אפריל בנוגע לעובדים והמעסיקים

כמה שינויים החל מחודש אפריל 2011 שהמעסיקים צריכים לדעת:


1. שינויים בעלות בביטוח לאומי למעסיק בגין העובד:
א. השיעור המופחת למעסיק 3.45% במקום 3.85% עד 31.3.11.
ב. השיעור המלא למעסיק  5.90% במקום    5.43% עד 31.3.11.


2. העלאה בשכר מינימום לעובד – שכר המינימום עלה ל- 3,890.25 ש"ח (במקום 3,850.18 ש"ח).
   שכר המינימום לשעה עלה ל- 20.91 ש"ח.


3. ביום 28/3/2011 פורסם תיקון לחוק דמי מחלה, בעקבות התיקון הוגדל שיעור דמי מחלה לעובד מחודש אפריל:
א. מהיום השני והשלישי למחלה מגיע 50% משכר יום רגיל, במקום 37.50% שהיה עד כה.
ב. מהיום הרביעי ואילך למחלה מגיע תשלום יום מלא, ז"א 100% משכר יום רגיל, במקום 75% שהיה עד כה.