אלו ספרים עוסק פטור חייב לנהל

פורסם בתאריך: 01/11/2011  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     אלו ספרים עוסק פטור חייב לנהל

הרבה עוסקים פטורים אינם מודעים לחובת ניהול ספרים (חשבונות).
יצא לי להתקל בלא מעט עוסקים, אשר מנהלים רק ספר קבלות ואינם יודעים שישנה חובה מטעם המחוקק לנהל ספרים נוספים.
אי עמידה בהוראות ניהול הספרים עלולה לגרום ל"ליקוי" ואף ל"פסילת הספרים".
קביעת "ספרים לא קבילים" גוררת אוטומטית תשלום מס שולי גבוה יותר וזה עוד לפני הזמנה לדיון שומות במס הכנסה, אשר יגרור לעוד מס נוסף.


הספרים שעוסק פטור חייב לנהל הם כדלקמן:
1. פנקס קבלות או ספר פדיון יומי.
2. תיק תעוד חוץ- זהו קלסר אשר מרכז את כל החשבוניות והקבלות מהספקים.
3. פנקס חשבונית עסקה- ישנה מחלוקת אם העוסק הפטור צריך להפיק חשבונית עסקה. המלצתי היא, כן לנהל על מנת למנוע מחלוקות בעתיד עם רשויות המס.
4. ספר תקבולים ותשלומים- זהו ספר כרוך אשר ממוספר מראש או תוכנת מחשב מאושרת ע"י רשות המיסים. בספר זה יש לרשום את כל התקבולים ואת כל התשלומים העסקיים.
החובה היא לרשום בספר לא יאוחר מ-30 ימים מתום החודש שבו בוצעה הפעולה.
הערה: נתקלתי בעוסקים פטורים אשר בפועל לא מנהלים או רושמים בספר בשוטף במהלך השנה ומביאים את הספרים ליועץ המס רק בסוף השנה.
אם תהיה ביקורת בעסק במהלך השנה ומבקרי המס יגלו שאין רישום בספר, הם עלולים לדווח על "ליקוי" ואף על "פסילת ספרים" בעסקכם כפי שרשמתי לעיל בהקדמה.
לכן, יש לתת ליועץ המס את חומר הנהלת החשבונות בכל חודש שיקליד את ההכנסות וההוצאות או לחלופין, אתם תקנו ספר תקבולים ותשלומים ותרשמו בו בכל חודש וזה יחסוך מכם הרבה צרות.