עיקרי השינויים במיסים בשנת 2012 בעקבות אישור המלצות ועדת טרכטנברג ב"חוק לשינוי נטל המס, התשע"ב 2011"

פורסם בתאריך: 08/12/2011  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     עיקרי השינויים במיסים בשנת 2012 בעקבות אישור המלצות ועדת טרכטנברג ב"חוק לשינוי נטל המס, התשע"ב 2011"

מומלץ להערך לקראת שנת 2012 לפני תום השנה הנוכחית, מכיוון שהחוק משנה משמעותית את שיעורי המס בשנת 2012 ועל כן יש לשקול אילו תוצאות מס עלולות לנבוע כתוצאה מפעולות, כמו: מכירת נכסים וניירות ערך, דחיית הכנסות, משיכת דיבידנד ועוד.


להלן עיקרי השינויים:
1. אבות לילדים עד גיל 3 יזכו ל- 2 נקודות זיכוי נוספות לילדים עד גיל 3.
בשנת הלידה- 1 נקודת זיכוי.
בגיל שנתיים- 2 נקודות זיכוי.
בגיל 3- 1 נקודת זיכוי.
נקודת זיכוי שווה היום ל-209 ש"ח, דהיינו, האב יקבל תוספת של 418 ש"ח בחודש , שזה כ-5,000 ש"ח חיסכון בשנה.
נקודות הזיכוי יינתנו לאב הן בחישוב נפרד כאשר הוא נשוי, והן לאב שאינו נשוי אשר ילדיו אינם בחזקתו.
2. ביטול המתווה להפחתת המס לחברות ויחידים- החוק להתייעלות הכלכלית שהיה אמור להוריד את שיעורי המס עד לשנת 2016, ליחידים עד 40% ולחברות עד 18%, בוטל ומעתה שיעורי המס לא ימשיכו לרדת כפי שתוכנן.
3. שיעור מס חברות יעלה מ-24% ל-25% בשנת 2012.
4. שיעור מדרגת המס השולי ליחידים יעלה מ-44% ל-48% (ליחיד המשתכר מ-40,790 ש"ח לחודש ומעלה), על מנת להתאימו לתקרת ביטוח לאומי.
5. מי שמשתכר בין 8,660 ש"ח ל- 14,070 ש"ח יזכה להפחתה במס של 2% (דהיינו, מדרגת המס תרד משיעור של 23% לשיעור של 21%).
6. נשים עובדות ואבות חד הוריים, אשר זכאים למס שלילי, יקבלו תוספת קבועה של 50%.
7. לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות- הקטנת ההכנסה המירבית מ-8 פעמים (היום) ל-5 פעמים מהסכום הבסיסי = 40,790 ש"ח בחודש.
8. העלאת התקרה המותרת בניכוי מריבית על פיקדון/תוכנית חיסכון בנקאיים המשתלמת ליחיד שבשנת המס הגיעו הוא ו/או בן-זוגו לגיל פרישה, (אך ללא הגדלה מקבילה של התקרה לעניין תשלום גמלאות).
9. העלאת מס רווח הון מ-20% ל-25% ( רווח מבורסה, ריבית, פקדונות, מניות, דיבידנד, מס שבח ועוד) והעלאת המס לבעל מניות מהותי מ-25% ל-30%.
הערה: לא יהיה ניתן לבקש פריסה לאחור של רווח הון ריאלי הנובע ממכירת ניירות ערך נסחרים בבורסה.
10. העלאת שיעור המס על רווח הון/שבח במכירת נכסים שנרכשו לפני 1.4.1961.
11. מכירה רעיונית של ניירות ערך ע"י יחידים/חברות- תהיה אפשרות למכור ולרכוש מחדש ני"ע, לרבות מכירה בהפסד במהלך חודש דצמבר, תוך תשלום המס בשיעור "הישן" ותוך קבלת יום רכישה ועלות חדשים לצרכי מס.
12. ביטול מכס על יבוא מוצרים ללא ייצור מקומי ובנוסף, ירידת מיסי קניה בענפים תחרותיים.