הפעולות שבעל עסק חייב לבצע בחודש דצמבר 2012

פורסם בתאריך: 23/12/2012  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     הפעולות שבעל עסק חייב לבצע בחודש דצמבר 2012

1. רשימת מלאי - מי שחייב לנהל מלאי לפי הוראות ניהול ספרים חייב לערוך רשימת מפקד המצאי ביום 31.12.2012.
2. רשימת יתרות לקוחות וספקים ל- 31.12.2012.
3. הפקדת כספי הקופה בבנק / עריכת ספירת קופה ב-31/12/12.
4. מד ק"מ של כל הרכבים בעסק ל- 31.12.2012, אשר מהווה תנאי להכרה בהוצאות הרכב.
5. מי שרוצה להגיש דוח מס מאוחד לשנת 2012 חייב להודיע לפקיד השומה עד ל- 31.12.2012 .
6. לפני תחילת השנה, יש לבדוק אילו הוראות ניהול ספרים חלות על העסק (בדיקת מחזור ומס' מועסקים).
7. בדיקת חבות המס במס הכנסה ובביטוח לאומי עוד השנה ולהשלים אם יש צורך.
8. בדיקת חובת ניכוי מס במקור מתשלומים החל מ- 1.1.2013.
9. מילוי טפסי 101 חדשים לכל העובדים החל מ- 1.1.2013.