הצעדים הראשונים בפתיחת עסק

פורסם בתאריך: 10/10/2008  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     הצעדים הראשונים בפתיחת עסק

הצעדים הראשונים בפתיחת עסק:החלטתם לפתוח עסק? אתם צריכים להירשם במוסדות ממשלתיים שונים:1. רישום במשרד מע"מ:
 ניתן להירשם כעוסק פטור או מורשה במשרד מע"מ באזור מגורכם.
 עוסק יחיד צריך להביא את המסמכים הבאים:
א.      למלא טופס 821.
ב.      צילום תעודת זהות.
ג.       שיק מקורי מבוטל על שמכם כעוסקים ואם החשבון רשום גם על בן/בת הזוג אז יש להחתים אותם על טופס ייפוי כח.
ד.      תעודה/רישיון עיסוק.

 אם מדובר בשותפות, אז יש להביא למשרד מע"מ את המסמכים הבאים:
א.      למלא טפסי 821 לכל שותף.
ב.      למלא טופס 821 + 821 א' לשותפות.
ג.       צילום תעודת זהות של שני השותפים.
ד.      צילום חוזה שכירות מקום התנהלות השותפות.
ה.      תעודה/רישיון עיסוק.
ו.        שיק מקורי מבוטל על שם השותפים.
ז.       אישור רישום מרשם השותפויות.

 אם מדובר בחברה, אז יש להביא למשרד מע"מ את המסמכים הבאים:
א.      למלא טפסי 821 + 821 א' של החברה.
ב.      צילום תעודות זהות של מנהלי החברה.
ג.       צילום חוזה שכירות מקום התנהלותה של החברה.
ד.      אישור מהבנק של פתיחת חשבון.
ה.      אישור מרו"ח/עו"ד בדבר מינוי מנהלים ומורשי חתימה.
הערה: ייתכן ותתבקשו בעת פתיחת בתיק במע"מ להביא מסמכים נוספים הדרושים להוכחת הקמת העסק/החברה ופעילותה.

2.  רישום באגף מס הכנסה:
לאחר פתיחת התיק במע"מ, יש להודיע לשלטונות מס הכנסה באזור מגורכם על פתיחת העסק ולצרף לטופס את תעודת העוסק.
את ההודעה אפשר לשלוח בדואר רשום או בפקס או ללכת לשם ולמסור להם פיזית, אבל לא לשכוח לחתום עליה בכתב ידכם.

3.  רישום  בביטוח לאומי:
מיום פתיחת העסק או התחלת העיסוק אתם כעצמאיים או כשותפות חייבים לפתוח תיק ולמלא טופס רב שנתי.
הערה חשובה: גם אם אתם שכירים במקביל אתם חייבים להירשם בביטוח לאומי ולשלם מקדמות.בתנאים מסוימים תוכלו גם לקבל פטור.


קבלת רישיון עסק:
ע"פ חוק רישוי עסקים, לרוב העסקים נדרש רישיון עסק המסדיר את הפעלתם ( 90 סוגי עסקים הם עסקים "טעוני רישום").
מי שנותנת את הרישיון היא רשות הרישוי, שהיא לרוב הרשות באתר משטרת ישראל.
אתר זה יתן לכם את האינפורמציה אלו פעולות אתם נדרשים לעשות על מנת לקבל את הרישיון.
פתיחת חשבון בנק:
על מנת שתוכלו להתחיל בפעילותכם העסקית אתם צריכים לפתוח חשבון בנק פרטי/עסקי.
באמצעות חשבון זה תוכלו לנהל את הפעילות הכספית העסקית.
אם אתם עוסקים מורשים/פטורים רצוי לפתוח חשבון בנק נפרד לעסק ולהגדירו כפרטי .
הבנק ירצה שתגדירו את החשבון כעסקי, אבל כדי לחסוך בעמלות תתעקשו לבקש להגדירו כפרטי.

אם אתם חברה, בעת פתיחת החשבון הבנק יבקש ממך להציג את העתק  תקנון החברה ותעודת רישום החברה מאושרים ע"י רואה חשבון/עורך דין. בנוסף, זכויות החתימה שמאושרים גם כן על ידם.


אין בכתבה הנ"ל  מלהפחית בחשיבות קבלת יעוץ ספציפי וליווי הפעילות העסקית השוטפת מיועץ מס.