טיפ: חובת ניהול פנקס שעות עבודה ע"י המעסיק מ-2/09

פורסם בתאריך: 03/11/2008  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     טיפ: חובת ניהול פנקס שעות עבודה ע"י המעסיק מ-2/09 התיקון החדש לחוק מחייב את המעביד לנהל רישום מפורט של שעות העבודה, תחילתן וסיומן.
הרישום יכול להתבצע באמצעות רישום מכני, דיגיטאלי, אלקטרוני ואם לא בוצע באמצעים אלו אז ברישום ידני שייחתם מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת המעביד/האחראי שמונה ע"י המעביד.
התיקון לחוק מוסיף חזקה, וקובע, כי מעביד שלא מסר תלוש , או שמסר תלוש ללא כל הפרטים החייבים ברישום עובר על החוק.
בנוסף, התלוש מחייב להכיל פרטים מ-2/09 שלא היו מחוייבים להכלל בתלוש ע"פ חוק לפני התיקון
כמו: שעות בפועל גם אם העובד עובד במשרה חודשית, צבירת מחלה וחופשה וכיוצ"ב.
התיקון בחוק הוא על מנת להגן על העובד.