עדכון תקרת עוסק פטור לשנת 2009

פורסם בתאריך: 04/01/2009  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     עדכון תקרת עוסק פטור לשנת 2009

תקרת עוסק פטור עודכנה במע"מ ועלתה מ-67,555 ש"ח בשנת 2008 ל- 70,605 ש"ח בשנת 2009.

במהלך שנת 2009, אם תצפו שאתם עומדים לעבור את התקרה, ניתן לבצע אחת משתי הפעולות הבאות:

1. לשנות סטטוס במע"מ מעוסק פטור לעוסק מורשה.

או לחלופין אם זה אפשרי,

2. לדחות הוצאת קבלות(קבלת הכנסות) לשנת 2010.