אישורי פטור/הקטנה מניכוי מס במקור יופקו באמצעים מקוונים

פורסם בתאריך: 04/01/2009  מאת: כהן אהובה, יועצת מס מוסמכת
     אישורי פטור/הקטנה מניכוי מס במקור יופקו באמצעים מקוונים

החל מ-1.1.09 אישורי פטור/הקטנה מניכוי מס במקור יופקו באמצעים מקוונים.


לא ישלחו אישורי פטור/הקטנה מניכוי מס במקור במהלך מרוכז. האישורים יוצגו באמצעות שתי מערכות למסירת מידע מעודכן, וניתן יהיה להפיקם ולהדפיסם באופן מקוון ומיידי.